Rarita

Od prvního kusu oblečení se soustředíme na vzácnost/jedinečnost našeho oblečení, limitujeme tedy od začátku kvantitu nabízeného zboží.

Na začátku roku 2018 jsme zavedli způsob rozlišování vzácnosti zboží dostupné u nás na e-shopu, členěné podle vyrobených kusů, viz:

Very Common - 25 až 40 kusů

Common - 19 až 24 kusů

Uncommon - 10 až 18 kusů

Rare - 5 až 9 kusů

Extra Rare - 1 až 4 kusy

Tento údaj je nyní uvedený u každého produktu; sumarizované údaje lze vidět na tabulce viz: